Yangilangan Konstitutsiyada alohida bo’lim yoshlar huquqlariga bag’ishlanmoqda

Unga ko‘ra, davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlari himoya qilinishini ta’minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotidagi faol ishtirokini rag’batlantiradi. Davlat yoshlarning ma’naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy shakllanishi va kamol topishi, ularning bilim olish, sog‘lig‘ini saqlash, uy-joy, bandlik, bandlik va dam olish  huquqlarini amalga oshirish uchun mas’uldir, bunga shart-sharoit yaratadi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *